Polestar 2 – Laddsladd för 230V

När du köper en ny Polestar så följer det med en laddare för 230 V, en så kallad laddsladd eller laddkabel. Användningsområde främst för så kallad nödladdning, enl. elsäkerhetsverket.

PS2- 2007- Control unit current

Laddkabeln eller laddsladden är avsedd för laddning i vägguttag, så kallade Schucko uttag.

Den fungerar inte i ojordade uttag. Då lyser den rött med fast sken.

Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare för DC-strömmar (likström) mellan 6mA, upp till 30mA. Inte att förväxla med en jordfelsbrytare för AC-ström (växelström) på 300mA eller en med personskydd på 30mA, även kallad personskyddsautomat eller personsäkerhetsbrytare.

Laddkabeln erbjuder så kallad Mode 2 laddning eftersom den har en kontrollenhet med förhöjd säkerhetsnivå. Inte att förväxla med Mode 1 som i vissa länder är förbjuden och i princip enbart är en sladd mellan elanläggning och objektet som laddas.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Långvarigt strömuttag i en gammal eller ej besiktigad anläggning kan leda till värmebildning. Men om laddning ändå sker, så är rekommendationen att begränsa strömuttaget till 8-10A. Kabel area för 16A märkström är 2.5mm2.

Källor: