iSpindel med Ubidots

För att snabbt komma igång med iSpindel så testar jag Ubidots. Jag förutsätter att enheten är kopplad till ditt nätverk.

 • Skapa ett gratiskonto på: https://ubidots.com/stem
 • Tryck ”+” uppe till höger, Add new device, Blank device.
 • Ange Device Name och Device label. Label är viktigt. Det ska vara samma namn som iSpindel är döpt till. Dock funkar inte dessa tecken: ”[” ”]”.
 • Gå in på enheten under Devices, Name och kopiera Token.

Återställ (Reset) din iSpindel 5ggr så att den hamnar i konfigureringsläge och koppla upp dig mot dess nätverk.

 • Se till Device label (Ubidots) och iSpindel Name (iSpindel Configuration) är samma.
 • Jag väljer uppdateringsintervall 60 för tillfället och ändrar sedan till 900.
 • Välj Service Type: Ubidots
 • Klistra in din kopierade token i Token/ API key, tryck på Save.

Om du går tillbaka till Ubidots och ev. laddar om sidan, så bör din ”Device” ha populerats med minst 6st värden. Utifrån dessa kan du nu skapa -> Data / Dashboards, som illustrerar dina resultat.

Ubidots vs Ubidots STEAM

Den här artikeln förklarar skillanden mellan betalversionen och gratisversionen: https://help.ubidots.com/en/articles/639806-plans-billing-what-is-the-difference-between-ubidots-and-ubidots-stem Värt att notera. Gratisversionen håller din data i en månad. Så jag rekommenderar att informationen exporteras efter bryggning.

Ytterligare info kan hittas här: https://help.ubidots.com/en/articles/3979278-connect-the-ispindel-low-cost-diy-hydrometer-with-ubidots

iSpindel med WiFi repeater / extender

Det finns en stor nytta med att använda en WiFi repeater tillsammans/nära iSpindeln. Signalstyrkan som skickas från iSpindel mäts i RSSI (Received Signal Strength Indicator) vilket är relativt men kan vara olika definierad mellan olika tillverkare. I vårt fall skickas informationen i en skala mellan -100 och -60, där höga minustal inte är önskvärda. Nedan följer en graf som förklarar:

Den Gröna horisontala linjen representerar väldigt bra signalkvalitet, alla meddelanden går fram. Den Röda linjen, har man så dålig signalkvalitet riskerar man att förlora mätningar.

 1. Här har jag inte stoppat ner iSpindel i mitt jäskärl, så extremt bra signalkvalitet.
 2. iSpindel är i mitt jäskärl av metall, i garaget och två dörrar mellan router och sändare.
 3. Dörren mellan garaget och router är öppen.
 4. Testar en gammal repeater ASUS RP-N53 2.4GHz.
 5. Testar en egen repeater som baseras på en ESP8266.
 6. Jag öppnar locket till mitt jäskärl i metall inför torrhumling.
 7. Jag flyttar ut jäskärlet utomhus för kallkrash.

https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater