Meningslöst

Ibland i höga halter i insjöfisk: Kvicksilver
Tillför tungmetaller till åkermarken via jordförbättringsmedel som består av detta: Slam
Blir både vi människor och natiren av föroreningar och tungmetaller: Sjuka
Stor Stad i USA: Denver
Pronomen: Vi
Rinner om snurvig: Snor
Kan man till Fiskeskär: Ro
Tom Sten: Ts
Virtual Reality: Vr
Spelar på flöjt: Kan
Vid: Bred
Smila: Le
Varda: Bli

Återvinningssymbolerna: Bensin, Kadmium, Bly

Längsta ordet förutom kvicksilver: Återvinning

Ordet Njuren korsar Sjuka.