Examensarbetet

Rapporten: Arbetet utfördes hos Vattenfall Research & Development AB och  är skriven på engelska. Development of demonstration units for Siemens SPPA-T3000 Control System.Ladda ner… Projekthemsida Dåvarande projektsida under examensarbetet: http://vattenfall.sigmundsson.se

Inledningsprojekt – Mekatronik

Rapporten heter: Mekatroniska system i bilar – Ett urval! Av: Henrik Bengtsson, Christian Gruffman, Anders Detterberg, Ilker Dogan, Ahmed Mohamud Yasin, Johan Lundmark och Jonas Larsson. Sammanfattning: I denna rapport presenteras några av de mekatroniska systemen som en modern bil innehåller. På grund av den stora mänga sådana system är, av utrymmes- och tidsskäl, bara…

Programmeringsteknik LMT862

C++ programmering Jag använder mig av Dev-C++ 4.9.9.1 när jag programmerar. Själv så tycker jag att Microsoft Visual C++ är något mer användar vänligt än Dev, men eftersom läraren samt nästan alla i kursen använder sig av Dev, tyckte jag att det var lika bra att jag också använder mig av det. Finns att ladda…