iSpindel Kalibrering

Börja med att gå in i konfigureringsläge:  Koppla ihop de två pinnarna ett par gånger på iSpindel och sök efter nätverket på dator eller telefon. Webbläsaren brukar starta automatiskt, välj Maintanance (underhåll) från menyn. Lägg din iSpindel på en helt plan yta och välj Calibrate (kalibrera). Efter detta moment är klart kan du gå till iSpindel info i menyn. Lägg iSpindel i vatten och läs av vinkeln. Jag rekommenderar att läsa av temperaturen med en extern mätare, då iSpindeln tar ”lång tid” på sig att få detta rätt.

Referens: https://www.opensourcedistilling.com/ispindel-offset-calibration/

Varning: Det är tydligen ingen mening med att kalibrera din iSpindel ifall att den inte flyter med en 25° vinkel från den vertikala centrumlinjen, horisontellt från vattenytan i vanligt kranvatten. I mitt fall så hade jag öppnat och tagit ur batteriet. Detta resulterade i en väldigt stor förskjutning (offset) från utgångsvinkeln. Så jag var tvungen att lägga till vikter i botten för att kompensera mitt pillande med batteriet.

Referens: https://www.opensourcedistilling.com/ispindel-25-degree-calibration-in-pure-water/

Steg 2 – Koppla upp mot en tjänst

Se till att du är i konfigureringsläge och välj Configuration, koppla upp dig mot en tjänst exemelvis thingspeak eller ubidots. Ett exempel på hur du kopplar upp dig mot ubidots hittar du här. Uppdateringsfrekvensen kan gärna sättas till 20 sekunder. På detta sätt får du fram tabellen nedan. Dubbelkolla bara så att du inte redan använt upp gratistjänstens begränsningar vid Ubidots.

Steg 3 – Kalibrerings vätska, iSpindel i Sockerlösning

Se till att välja en tillräckligt stor behållare för din iSpindel att flyta i. Jag har för tillfället inte så många val. Mitt bästa kärl, är en tämligen vanlig bunke på 3L. Vid ca 2.75L vanligt vatten så är jag säker på att iSpindel inte tar i botten.

Hade 1kg socker till mitt förfogande. Detta blandar jag med vatten i en 5L gryta. Detta resulterade i att jag fick ett Specific Gravity (densitet) [SG] värde större än vad min hydrometer klarar av. Jag tog då bort ca 50cl vätska och ersatt med rent kranvatten. Blev fortfarande för högt värde, fortsatte tills hydrometern visade 1.100 @22°C. I stället för att hälla över till min bunke, fortsatte jag använda min gryta. Jag antecknade 9 stycken värden inklusive rent vatten. Cirka 80cl vätska per gång togs bort efter 1.100 värdet och ersattes. Följande iSpindel värden och SG med hydrometer noterades:

Referens: https://www.ispindel.de/docs/Calibration_en.html

Nr. Hydrometer [SG] Temp °C Vinkel °
1. 1.100 22 73.72 | 73.74 | 73.73 | 73.74
2. 1.088 21.7 71.08 | 71.04 | 71.06 | 71.05
3. 1.077 21.3 66.90 | 66.91 | 66.90 | 66.92
4. 1.060 21.1 60.07 | 59.98 | 59.99 | 60.01
5. 1.047 21.4 53.00 | 53.03 | 53.02 | 53.03
6. 1.039 21.1 46.26 | 46.28 | 46.20 | 46.27
7. 1.031 21.6 41.29 | 41.27 | 41.30 | 41.34
8. 1.020 21.7 36.01 | 36.03 | 36.04 | 36.02
9. 1.012 21.7 31.30 | 31.29 | 31.30 | 31.33
10. 1.000 21.5 24.50 | 24.51 | 24.52 | 24.53

Fyra stycken värden på vinkel lästes av och det som är fetmarkerat valde jag att använda för att få fram polynomberäkningen. Vi vill självklart att iSpindel ligger så still som möjligt i vår kalibreringsvätska.

Steg 4 – iSpindel algoritm

De värden du fått fram i din tabell om det så är fem, tio eller fler, ska matas in i detta beräkningsprogram i omvänd ordning för att få ut den matematiska formel som iSpidel ska förhålla sig till. ”Degree 3” är det värde som ska användas. Kurvan är av ”S” karaktär. Använder du färre värden så kommer kurvan se annorlunda ut. Speciellt eftersom utjäsning och vinkel inte har ett linjärt samband.

Referens: https://www.ispindel.de/docs/Calibration_en.html#formula

I kalibreringsläget och på sidan Configuration, längst ner ska du ange den matematiska formeln du fick fram ovan. Spara och din iSpindel är nu kalibrerad.