Meningslöst

Ibland i höga halter i insjöfisk: Kvicksilver Tillför tungmetaller till åkermarken via jordförbättringsmedel som består av detta: Slam Blir både vi människor och natiren av föroreningar och tungmetaller: Sjuka Stor Stad i USA: Denver Pronomen: Vi Rinner om snurvig: Snor Kan man till Fiskeskär: Ro Tom Sten: Ts Virtual Reality: Vr Spelar på flöjt: Kan…