Examensarbetet

Rapporten: Arbetet utfördes hos Vattenfall Research & Development AB och  är skriven på engelska. Development of demonstration units for Siemens SPPA-T3000 Control System.Ladda ner… Projekthemsida Dåvarande projektsida under examensarbetet: http://vattenfall.sigmundsson.se